Insipre รุ่นคีย์การ์ด-11

ກອນປະຕູດິຈິຕອນ Inspire : ລຸ່ນກົດລະຫັດ ແລະ ຄີກາດ

ລຸ່ນນີ້ນິຍົມໃຊ້ໃນຫ້ອງການ ເໝາະກັບການເຂົ້າອອກຫຼາຍຄົນ ມີKeycard  ແລະ Mobile card ແຖມໃຫ້ຊຸດລະ2ອັນ
ລາຄາພ້ອມຕິດຕັ້ງ

  • ຍູ້ປະຕູ $135
  • ປະຕູເລື່ອນ $151
Insipre รุ่นคีย์การ์ด-11

ກອນປະຕູດິຈິຕອນ Inspire : ລຸ່ນກົດລະຫັດ ແລະ ຄີກາດ

ລຸ່ນນີ້ນິຍົມໃຊ້ໃນຫ້ອງການ ເໝາະກັບການເຂົ້າອອກຫຼາຍຄົນ ມີKeycard  ແລະ Mobile card ແຖມໃຫ້ຊຸດລະ2ອັນ
ລາຄາພ້ອມຕິດຕັ້ງ

  • ຍູ້ປະຕູ $135
  • ປະ​ຕູ​ເລື່ອນ $151

ລາຍລະອຽດການໃຫ້ບໍລິການ
– ຕິດຕັ້ງໄດ້ທັງປະຕູບານຍູ້ ແລະ ບານເລື່ອນ
– ຟຣີ! ຄ່າຕິດຕັ້ງພາຍໃນເຂດກຸງເທບ ແລະ ປະລິມົນທົນ
– ຕິດຕັ້ງຕ່າງແຂວງ ມີຄ່າບໍລິການຕາມໄລຍະທາງ

ຟັງຊັນ ກອນປະຕູດິຈິຕອນ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

PASSCODE
ກອນປະຕູດິຈິຕອນ ລະບົບກົດລະຫັດ ສາມາດໃສ່ເລກໄດ້3-19 ຫຼັກ ລະຫັດສາມາດປ່ຽນແປງແລະຍົກເລີກໄດ້ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນຄັ້ງ ລະຫັດໃໝ່ຈະໄປທັບລະຫັດເກົ່າທຸກຄັ້ງ ລະຫັດຜ່ານຈະຕັ້ງໄດ້ລະຫັດດຽວ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

KEYCARD
ກອນປະຕູດິຈິຕອນ ລະບົບໃຊ້ຄີກາດ ສາມາດເພີ່ມກາດໂດຍໃຊ້ໄດ້ສູງສຸດເຖິງ50ໃບ ສາມາດລົບແລະເພີ່ມກາດໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

MOBILE CARD
ກາດແປະໂທລະສັບ ໃຊ້ງານຄືລະບົບຄີກາດ ໂດຍໃຊ້ໄດ້ສູງສຸດເຖິງ  50 ໃບ ນັບລວມກັບ ຄີກາດ ແຜ່ນແປະເປັນກາວຄຸນນະພາບດີ ສາມາດລອກອອກໄດ້

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

POWER RESERVE
Digital Door Lock ມີສ່ອງຮັບແບັດສຳຮອງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເມື່ອແບັດເຕີລີໝົດແລ້ວຈະເປີດປະຕູບໍ່ໄດ້ ໃຊ້ຖ່ານ 9V  ຊື້ຈາກ7-11 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເປີດໃຊ້ງານໄດ້ຊົ່ວຄາວ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

EASY INSTALL
ກອນປະຕູດິຈິຕອນລຸ່ນນີ້ ຕິດຕັ້ງໄດ້ງ່າຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖອດລູກບິດເກົ່າອອກ ໃຊ້ເວລາໃນການຕິດຕັ້ງພາຍໃນ 1 ຊົ່ວໂມງ ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ເອງໂດຍມີຄູ່ມືແລະວິທີການຕິດຕັ້ງການໃຊ້ງານ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

LONG LIFE BATTERY
ກອນປະຈູດິຈິຕອນໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍ ໃຊ້ຖ່ານອັນຄາໄລ AA  ຈຳນວນ4ກ້ອນແບບດີ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ດົນເຖິງ 6 ເດືອນ ແລະມີລະບົບເຕືອນເປັນສຽງເພງເມື່ອຖ່ານອ່ອນ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

AUTO LOCK
ກອນປະຕູດິຈິຕອນ ປົກກະຕິຈະເປັນໂໝດລ໊ອກອັດຕະໂນມັດ  ສາມາດກຳໜົດໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງລ໊ອກອໍໂຕ້ກໍໄດ້ ຫາກພຽງຕ້ອງການລ໊ອກດ້ວຍມືເທົ່ານັ້ນ ເໝາະສຳລັບຫ້ອງທີ່ມີການເຂົ້າອອກຕະຫຼອດ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

ANTI PRANK
ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຫາກມີຄົນພະຍາຍາມສຸ່ມລະຫັດ Digital Door Lock ແລະກົດລະຫັດຜິດຕິດຕໍ່ກັນ  5  ຄັ້ງ ຈະມີສຽງສັນຍານເຕືອນ ແລະບໍ່ສາມາດໃຊ້ການໄດ້ 1 ນາທີ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

UNCONPLETE CLOSE WARNING
ສຽງເຕືອນໄພ ເມື່ອມີການປິດປະຕູດິຈິຕອນບໍ່ສະໜິດ ຫຼື ມີການພະຍາຍາມງັດແງະ ລະບົບຈະສົ່ງສຽງສັນຍານເຕືອນໄພ ເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາໜຶ່ງ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

PUSH + SLIDE DOOR
ໂຕລ໊ອກດ້ານຫຼັງຖືກອອກແບບມາໃຫ້ມີທັງແບບ ກອນປະຕູດິຈິຕອນສຳລັບບານຍູ້ ແລະກອນປະຕູດິຈິຕອນສຳລັບບານເລື່ອນ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບການໃຂ້ງານໃນແຕ່ລະປະເພດປະຕູ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

2 YEAR WARRANTY
ກອນປະຕູດິຈິຕອນ ຄຸນນະພາບຈາກປະເທດເກົາຫຼີ ເຮົາຈຶ່ງໝັ້ນໃຈຮັບປະກັນໃຫ້ 2 ປີເຕັມ ພ້ອມປ່ຽນໂຕໃຫມ່ໃຫ້ຟຣີທັນທີ ຫາກພົບວ່າສິນຄ້າບົກພ່ອງຈົນບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

PASSCODE
ກອນປະຕູດິຈິຕອນ ລະບົບກົດລະຫັດ ສາມາດໃສ່ເລກໄດ້3-19 ຫຼັກ ລະຫັດສາມາດປ່ຽນແປງແລະຍົກເລີກໄດ້ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນຄັ້ງ ລະຫັດໃໝ່ຈະໄປທັບລະຫັດເກົ່າທຸກຄັ້ງ ລະຫັດຜ່ານຈະຕັ້ງໄດ້ລະຫັດດຽວ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

KEYCARD
ກອນປະຕູດິຈິຕອນ ລະບົບໃຊ້ຄີກາດ ສາມາດເພີ່ມກາດໂດຍໃຊ້ໄດ້ສູງສຸດເຖິງ50ໃບ ສາມາດລົບແລະເພີ່ມກາດໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

MOBILE CARD
ກາດແປະໂທລະສັບ ໃຊ້ງານຄືລະບົບຄີກາດ ໂດຍໃຊ້ໄດ້ສູງສຸດເຖິງ  50 ໃບ ນັບລວມກັບ ຄີກາດ ແຜ່ນແປະເປັນກາວຄຸນນະພາບດີ ສາມາດລອກອອກໄດ້

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

POWER RESERVE
Digital Door Lock ມີສ່ອງຮັບແບັດສຳຮອງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເມື່ອແບັດເຕີລີໝົດແລ້ວຈະເປີດປະຕູບໍ່ໄດ້ ໃຊ້ຖ່ານ 9V  ຊື້ຈາກ7-11 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເປີດໃຊ້ງານໄດ້ຊົ່ວຄາວ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

EASY INSTALL
ກອນປະຕູດິຈິຕອນລຸ່ນນີ້ ຕິດຕັ້ງໄດ້ງ່າຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖອດລູກບິດເກົ່າອອກ ໃຊ້ເວລາໃນການຕິດຕັ້ງພາຍໃນ 1 ຊົ່ວໂມງ ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ເອງໂດຍມີຄູ່ມືແລະວິທີການຕິດຕັ້ງການໃຊ້ງານ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

LONG LIFE BATTERY
ກອນປະຈູດິຈິຕອນໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍ ໃຊ້ຖ່ານອັນຄາໄລ AA  ຈຳນວນ4ກ້ອນແບບດີ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ດົນເຖິງ 6 ເດືອນ ແລະມີລະບົບເຕືອນເປັນສຽງເພງເມື່ອຖ່ານອ່ອນ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

AUTO LOCK
ກອນປະຕູດິຈິຕອນ ປົກກະຕິຈະເປັນໂໝດລ໊ອກອັດຕະໂນມັດ  ສາມາດກຳໜົດໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງລ໊ອກອໍໂຕ້ກໍໄດ້ ຫາກພຽງຕ້ອງການລ໊ອກດ້ວຍມືເທົ່ານັ້ນ ເໝາະສຳລັບຫ້ອງທີ່ມີການເຂົ້າອອກຕະຫຼອດ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

ANTI PRANK
ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຫາກມີຄົນພະຍາຍາມສຸ່ມລະຫັດ Digital Door Lock ແລະກົດລະຫັດຜິດຕິດຕໍ່ກັນ  5  ຄັ້ງ ຈະມີສຽງສັນຍານເຕືອນ ແລະບໍ່ສາມາດໃຊ້ການໄດ້ 1 ນາທີ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

UNCONPLETE CLOSE WARNING
ສຽງເຕືອນໄພ ເມື່ອມີການປິດປະຕູດິຈິຕອນບໍ່ສະໜິດ ຫຼື ມີການພະຍາຍາມງັດແງະ ລະບົບຈະສົ່ງສຽງສັນຍານເຕືອນໄພ ເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາໜຶ່ງ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

PUSH + SLIDE DOOR
ໂຕລ໊ອກດ້ານຫຼັງຖືກອອກແບບມາໃຫ້ມີທັງແບບ ກອນປະຕູດິຈິຕອນສຳລັບບານຍູ້ ແລະກອນປະຕູດິຈິຕອນສຳລັບບານເລື່ອນ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບການໃຂ້ງານໃນແຕ່ລະປະເພດປະຕູ

Digital Door Lock พร้อมติดตั้ง

2 YEAR WARRANTY
ກອນປະຕູດິຈິຕອນ ຄຸນນະພາບຈາກປະເທດເກົາຫຼີ ເຮົາຈຶ່ງໝັ້ນໃຈຮັບປະກັນໃຫ້ 2 ປີເຕັມ ພ້ອມປ່ຽນໂຕໃຫມ່ໃຫ້ຟຣີທັນທີ ຫາກພົບວ່າສິນຄ້າບົກພ່ອງຈົນບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້

Review – Lockhome