ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

คำถามยอดฮิต

เกี่ยวกับการตั้งค่าและรหัส

การเปลี่ยนรหัสผ่านเปิดประตู

การตั้งรหัสผ่าน รหัสใหม่จะไปทับ รหัสเก่าเสมอ ดังนั้น รหัสผ่านจะตั้งได้รหัสเดียว

1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. ใส่ [รหัสผ่านใหม่] ได้ 3-19 ตัวเลข
3. กด *

สามารถเพิ่มลายนิ้วมือได้สูงสุด 200 นิ้ว สามารถเข้าประตูได้ง่ายๆด้วยการ สแกนนิ้วเพียงครั้งเดียวการเพิ่มลายนิ้วมือ
1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. สไลด์นิ้วบนที่สแกนนิ้วครั้งที่ 1 ได้ยิงเสียง ปิ๊ป
3. สไลด์นิ้วเดิมบนที่สแกนนิ้วครั้งที่ 2 ได้ยิงเสียง ปิ๊ป ปิ๊ป
4. สไลด์นิ้วเดิมบนที่สแกนนิ้วครั้งที่ 3 ได้ยิงเสียง ตื่อ ดือ ดึ๊ด เป็นอันเสร็จ 1 นิ้ว
5. สไลด์นิ้วมือ นิ้วต่อไปได้เลย ซ้ำรายการที่ 2-3-4 วนไปเรื่อยๆ จนได้นิ้วมือครบตามที่ต้องการ
6. กด *

หากต้องการเพิ่มลายนิ้วมือ ให้ทำรายการ 1-6 อีกครั้ง โดยนิ้วมือที่ระบบจำไว้ตัวเดิมจะยังอยู่และใช้ได้เหมือนเดิมการลบลายนิ้วมือ
1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. กด 0 1 *

การลบรายนิ้วมือไม่สามารถลบเฉพาะนิ้วได้ การกดลบจะเป็นการลบทั้งหมดที่ระบบจดจำไว้

สามารถเพิ่มการ์ดทั้ง 2 แบบรวมกันได้สูงสุด 50 ใบ สามารถเข้าประตูได้ง่ายๆด้วยการ แตะการ์ดเพียงครั้งเดียว

การเพิ่มการ์ด
1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. แตะการ์ดที่ต้องการเพิ่มใบที่ 1
3. แตะการ์ดที่ต้องการเพิ่มใบต่อไปเรื่อยๆ ถ้ามี
4. กด *

หากต้องการเพิ่มการ์ด ให้ทำรายการ 1-4 อีกครั้ง โดยการ์ดที่ระบบจำไว้ตัวเดิมจะยังอยู่และใช้ได้เหมือนเดิม

การลบการ์ด
1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. กด 0 0 *

การลบการ์ดไม่สามารถลบเฉพาะใบได้ การกดลบจะเป็นการลบทั้งหมดที่ระบจดจำไว้

ระบบเดิมของเครื่องจะเป็น Master Mode และมีรหัส Master คือ 1234 ระบบนี้จะช่วยไม่ให้มีคนมาเปลี่ยนรหัสผ่านโดยพละการ ถ้าต้องการใช้ Master Mode ต่อไป ให้ไปที่หัวข้อการใช้ Master Mode

แต่ถ้าไม่สนใจ แค่ต้องการลบรหัส 1234 ทิ้งให้กดตามนี้
1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. ใส่ [รหัส Master] ของเดิมที่โรงงาน Set ไว้คือ 1234
3. กด * 0 # 0 0 *

ระบบการใช้งานมี 2 ระบบคือ Master Mode และ Normal Mode

ต่างกันตรงที่ Normal Mode สามารถเปลี่ยนรหัส เพิ่มนิ้ว/การ์ด หรือปรับระบบ เพียงแค่กดปุ่มหลังเครื่อง และการใช้ Normal Mode เป็นการยกเลิกรหัส 1234 ไปในตัว


ส่วนระบบ Master Mode จะเปลี่ยนแปลงอะไรระบบเช่นรหัส ต้องกดปุ่มหลังเครื่อง และตามด้วย [รหัส Master] + * จึงสามารถทำรายการอื่นตามปรกติระบบเดิมของเครื่องจะเป็น Master Mode และมีรหัส Master คือ 1234

เปิดใช้ระบบ Normal Mode
1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. ใส่ [รหัส Master] ของเดิมที่โรงงาน Set ไว้คือ 1234
3. กด * 0 # 0 0 *

เปิดใช้ระบบ Master Mode
1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. กด 0 #
3. ใส่ [รหัส Master] ที่ต้องการใช้
4. กด *

ออฟฟิตส่วนใหญ่มีคนเข้าออกตลอดเวลา เราสามารถตั้งให้ประตูไม่ Lock Auto ได้เวลาปิดประตู (ต้องกดล็อคด้วยตัวเอง)

การเปิดและปิด Mode Auto Lock
1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. กด #
3. กดปุ่มหลังเครื่อง อีกครั้ง
4. ถ้าได้ยินเสียง ตึ๊ด แสดงว่าเป็น Mode Manual Lock
5. ถ้าได้ยินเสียง ตื่อ ดือ ดึ๊ด แสดงว่าเป็น Mode Auto Lock

External Dual Lock เป็นระบบให้เราสามารถออกจากบ้านอย่างสบายใจ โดนที่ประตูจะไม่สามารถเปิดออกจากข้างในได้ (ยกเว้นรุ่น Mortise)

เปิดระบบ External Dual Lock
1. ปิดประตูและอยู่ฝั่ง Touch Pad
2. แตะ Touch Pad ให้ทำงาน
3. กด # ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อเปิดระบบ

ปิดระบบ External Dual Lock
1. อยู่ฝั่ง Touch Pad
2. แตะ Touch Pad ให้ทำงาน
3. ใส่ รหัสผ่าน + * เพื่อปิดระบบ

Internal Dual Lock เป็นระบบให้เราสามารถอยู่บ้านอย่างสบายใจ โดนที่ประตูจะไม่สามารถเปิดจากข้างนอกได้

เปิดระบบ Internal Dual Lock
1. ปิดประตูและอยู่ฝั่ง ใส่ถ่าน
2. กดปุ่ม ปลดล็อค ค้างไว้ 5 วินาที
3. ได้ยินเสียง ตื๊ด ดือ ดึ่ด แสดงว่าระบบเปิดทำงานแล้ว ไม่สามารถเปิดจากภายนอกได้

ปิดระบบ Internal Dual Lock
1. ปิดประตูและอยู่ฝั่ง ใส่ถ่าน
2. กดปุ่ม ปลดล็อค ค้างไว้ 5 วินาที
3. ได้ยินเสียง ตื๊ด แสดงว่าระบบปิดทำงานแล้ว สามารถเปิดปิดได้ตามปรก

หลังจากปิดประตูแล้ว เราสามารถให้ประตู ล็อคช้าลงได้ 2-9 วินาที เพื่อความสะดวกในการใช้งานเช่น ประตูที่มีคนเข้าออกบ่อย

หน่วงเวลาให้ประตูล็อคช้าลง
1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. กด 8
3. กำหนดเวลาที่ต้องการหน่วงเป็นวินาที ด้วยเลข 2-9
4. กด *

สามารถปรับความดังเสียง ปี๊ป ของระบบได้
เพิ่มและลดเสียงเวลาใช้งาน
1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. กด 1 3 *
3. กด 1 หลายๆครั้งสำหรับลดเสียง
4. กด 3 หลายๆครั้งสำหรับเพิ่มเสียง
5. กด *

สามารถ Reset ระบบให้กลับค่าเริ่มต้นได้ ด้วยการหาของแหลม กดปุ่มหน้า Touch Pad กรณีที่ระบบมีปัญหา หรือ เราจำการตั้งค่าไม่ได้ แต่จะไม่ Reset รหัสผ่าน การ์ด และ ลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนในระบบไว้

ระบบทั่วไปของกลอนประตูดิจิตอล

บางรุ่นมีระบบกุญแจฉุกเฉิน ใช้ในกรณีระบบมีปัญหา เช่นตัวล๊อคเสีย หรือ Touch Pad ช๊อตจากการเปียกน้ำ สามารถกุญแจฉุกเฉินมาไขฝั่ง Touch Pad ได้เลยเพื่อเปิดประตู

กลอนประตูดิจิตอลทุกรุ่น มีขั้วให้เราสามารถนำแบตเตอรี่ 9V มาแตะเพื่อให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราว หลังเข้าได้แล้วอย่าลืมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กลอนประตู

เราสามารถกดตัวเลขสุ่มไปก่อนได้แต่จบด้วยรหัสผ่านตัวจริงก็สามารถเข้าห้องได้ตามปรกติ

ระบบจะมีเสียงทำนองเพื่อเตือนประมาณ 7 วันก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด หาเวลาในการเปลี่ยนก่อนที่จะต้องใช้ระบบเปิดด้วย แบตเตอรี่ฉุกเฉิน

หากมีการกดรหัสผิดติดต่อกัน 5 ครั้ง จะมีสัญญาณเตือนดัง และ ไฟกระพริบ เป็นเวลา 1 นาที ระบบจะใช้งานไม่ได้ในช่วงนี้

หากตัวล็อคติดขัดจากการปิดประตูไม่สนิท ระบบจะพยายามล็อคให้ได้ พร้อมเสียงเตือน 3 ครั้ง ให้เรากลับมาล็อคประตูให้สนิท

การกดรหัสที่ Touch Pad ต้องกดให้โดนตัวเลข 2 ตัวขึ้นไป แสงไฟจึงจะขึ้นมาให้กดรหัส (ถ้ากดโดน ตัวเดียว ระบบจะไม่เปิดให้ใช้งาน)

เวลาเปิดระบบ Lock แบบ Manual (คือประตูจะไม่ Lock อัตโนมัติ) ให้แตะปุ่มตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป หรือ กด #

ในกลอนประตูดิจิตอล ติดตั้งตัวจับความร้อนไว้ หากความร้อนสูงเกิน 60 องศา กลอนประตูจะเปิดโดยอัตโนมัติ
บางกรณีที่กลอนประตูดิจิตอลเจอแสงแดดและร้อนเป็นเวลานาน ระบบนี้อาจจะทำงานอัตโนมัติ

แนะนำถ่าน Evolta สีน้ำเงิน ของ Panasonic ทำให้สามารถใช้ประตูได้ยาวนานถึง 6 เดือน โดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อยๆ การใช้ถ่านชาร์จอาจทำให้ระบบรวนได้ จากค่าไฟที่ไม่นิ่ง

ความคงทนของกลอนประตูดิจิตอล

หากมีคนพยายามทุบทำลาย กลอนประตูดิจิตอล กลอนประตูจะยังล็อคตัวเองเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกภายในบ้านอยู่

โครงสร้างของกลอนประตูดิจิตอล ทำจากพลาสติก และ โลหะบางส่วน จะไม่คงทนเหมือนการใช้ กุญแจโลหะ หรือกลอนโลหะ แต่สามารถทนทานการดึง หรือผลักได้สูงมาก ไม่ต้องห่วงหากมีใครพยายามผลักประตูให้เปิดออก เพราะสินค้าเราแข็งแรงทนทานมาก

กลอนประตูดิจิตอลมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 7 ปี (สำหรับการใช้งานภายในบ้าน หรือห้องส่วนตัวที่ไม่มีการเปิดบ่อยครั้ง) หากใช้งานในออฟฟิตที่ต้องเปิดใช้งานตลอดเวลา สามารถใช้งานได้สูงถึง 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความร้อน การกระแทก ความชื้น

กลอนประตูดิจิตอลมีระบบเตือนไฟไหม้ ที่จะเปิดกลอนอัตโนมัติหากเซนเซอร์ จับอุณหภูมิสะสมในตัวเครื่องได้สูงเกิน 60 องศาเซลเซียส แต่ตัวเครื่อสามารถทนความร้อนได้สูงถึง 80 องศาเซลเซียส จึงสามารถทำงานเมื่อโดนแสงแดดร้อนๆได้ อย่างไม่มีปัญหา

กลอนประตูดิจิตอล สามารถกันละอองน้ำ และความชื้นได้ แต่ไม่สามารถกันฝน หรือการเปียกน้ำที่สามารถซึมเข้าสู่แผงวงจรได้ หากต้องการใช้งานภายนอที่ต้องโดนฝน ควรซื้อฝาครอบกันฝนเพิ่ม

การแก้ปัญหาที่อาจจะเจอ

กลอนประตูดิจิตอลทุกรุ่น มีขั้วให้เราสามารถนำแบตเตอรี่ 9V มาแตะเพื่อให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ให้แตะค้างเอาไว้จนสามารถกดรหัสได้ตามปรกติ หลังเข้าได้แล้วอย่าลืมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กลอนประตู

อาจเป็นเพราะระบบถูกตั้งค่าให้ เป็นการล็อคแบบ Manual

การเปิดและปิด Mode Auto Lock
1. กดปุ่มหลังเครื่อง
2. กด #
3. กดปุ่มหลังเครื่อง อีกครั้ง
4. ถ้าได้ยินเสียง ตึ๊ด แสดงว่าเป็น Mode Manual Lock
5. ถ้าได้ยินเสียง ตื่อ ดือ ดึ๊ด แสดงว่าเป็น Mode Auto Lock

เป็นระบบการป้องกันการกดเล่น และ กันขโมย ระบบจะล็อตตัวเองและส่งเสียงเตือน 1 นาที

การกดปุ่มที่ Touch Pad ต้องเปิดการทำงานด้วยการแตะโดนตัวเลข 2 ปุ่มขึ้นไป หรือกดปุ่ม # หากกดปุ่มไม่ติดเพราะหน้าจอเปียก ให้ทำการเช็ดหน้าจอก่อน

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้า บริษัทไม่มีการ์ด หรือ รหัสใดๆ ที่สามารถปลดล็อค กลอนประตูดิจิตอลของลูกค้าได้ ดังนั้น หากไม่สามารถเข้าไปด้านหลังของกลอนประตูเพื่อตั้งรหัสใหม่ได้ ลูกค้าต้องงัดแงะเข้าไปทางอื่นแทนหรือตัวกลอนเอง ซึ่งจะทำให้กลอนประตูเสียหายและใช้งานไม่ได้