AUTO DOOR ประตูอัตโนมัติ
PAT ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อน รุ่น PSL-120
PAT ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อน รุ่น PSL-120-2600 (ราง 2.60) บานเดี่ยว

รองรับน้ำหนักประตูได้สูงสุด 120 กก. (บานเดี่ยว) และ 100+100 กก. (บานคู่)

 • เหมาะสำหรับประตูอัตโนมัติบานเลื่อนภายในทั่วไป
 • สามารถติดตั้งกับทั้งประตูบานเดี่ยวและบานคู่
 • ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กำลังไฟ 24V DC แบบไร้แปรงถ่าน
 • สามารถใช้ฟังก์ชั่น interlock เพื่อเชื่อมต่อการเปิด-ปิดของประตู 2 บานให้สอดคล้องกัน
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคาร
 • สามารถเพิ่มแบตเตอรี่สำรองได้เพื่อให้ทำงานต่อเนื่องเมื่อไฟฟ้าดับ (อุปกรณ์เสริม)
 • สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆตามความต้องการ เช่น เซนเซอร์ สวิตช์ติดผนัง เป็นต้น หรือใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการเข้า-ออก
 • ติดตั้งฟรี (ในกรุงเทพและปริมณทล)
PAT ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อน รุ่น PSL-120
PAT ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อน รุ่น PSL-120-4200 (ราง 4.20) บานเดี่ยว
รองรับน้ำหนักประตูได้สูงสุด 120 กก. (บานเดี่ยว) และ 100+100 กก. (บานคู่)
 • เหมาะสำหรับประตูอัตโนมัติบานเลื่อนภายในทั่วไป
 • สามารถติดตั้งกับทั้งประตูบานเดี่ยวและบานคู่
 • ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กำลังไฟ 24V DC แบบไร้แปรงถ่าน
 • สามารถเพิ่มแบตเตอรี่สำรองได้เพื่อให้ทำงานต่อเนื่องเมื่อไฟฟ้าดับ (อุปกรณ์เสริม)
 • สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆตามความต้องการ เช่น เซนเซอร์ สวิตช์ติดผนัง เป็นต้น หรือใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการเข้า-ออก
 • ติดตั้งฟรี (ในกรุงเทพและปริมณทล)
PAT ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อน รุ่น PSL-120
PAT ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อน รุ่น PSL-120-4600 (ราง 4.60) บานคู่

รองรับน้ำหนักประตูได้สูงสุด 120 กก. (บานเดี่ยว) และ 100+100 กก.(บานคู่)

 • เหมาะสำหรับประตูอัตโนมัติบานเลื่อนภายในทั่วไป
 • สามารถติดตั้งกับทั้งประตูบานเดี่ยวและบานคู่
 • ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กำลังไฟ 24V DC แบบไร้แปรงถ่าน
 • สามารถเพิ่มแบตเตอรี่สำรองได้เพื่อให้ทำงานต่อเนื่องเมื่อไฟฟ้าดับ (อุปกรณ์เสริม)
 • สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆตามความต้องการ เช่น เซนเซอร์ สวิตช์ติดผนัง เป็นต้น หรือใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการเข้า-ออก
 • ติดตั้งฟรี (ในกรุงเทพและปริมณทล)
PAT ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อน รุ่น PSL-125
PAT ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อน รุ่น PSL-125-4600 (ราง 4.60) บานคู่
รองรับน้ำหนักประตูได้สูงสุด 150 กก. (บานเดี่ยว) และ 125+125 กก. (บานคู่)
 • เหมาะสำหรับประตูอัตโนมัติบานเลื่อนภายในทั่วไป
 • สามารถติดตั้งกับทั้งประตูบานเดี่ยวและบานคู่
 • ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กำลังไฟ 24V DC แบบไร้แปรงถ่าน
 • สามารถใช้ฟังก์ชั่น interlock เพื่อเชื่อมต่อการเปิด-ปิดของประตู 2 บานให้สอดคล้องกัน
 • สามารถเพิ่มแบตเตอรี่สำรองได้เพื่อให้ทำงานต่อเนื่องเมื่อไฟฟ้าดับ (อุปกรณ์เสริม)
 • สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆตามความต้องการ เช่น เซนเซอร์ สวิตช์ติดผนัง เป็นต้น หรือใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการเข้า-ออก
 • ติดตั้งฟรี (ในกรุงเทพและปริมณทล)
PAT ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อน รุ่น PSL-250
PAT ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อน รุ่น PSH-250-5800 (ราง 5.80) บานคู่
รองรับน้ำหนักประตูได้สูงสุด 300 กก. (บานเดี่ยว) และ 250+250 กก. (บานคู่)
 • เหมาะสำหรับประตูอัตโนมัติบานเลื่อนภายในขนาดใหญ่และใช้งานหนัก
 • สามารถติดตั้งกับทั้งประตูบานเดี่ยวและบานคู่
 • ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กำลังไฟ 24V DC แบบไร้แปรงถ่าน
 • สามารถใช้ฟังก์ชั่น interlock เพื่อเชื่อมต่อการเปิด-ปิดของประตู 2 บานให้สอดคล้องกัน
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคาร
 • สามารถเพิ่มแบตเตอรี่สำรองได้เพื่อให้ทำงานต่อเนื่องเมื่อไฟฟ้าดับ (อุุปกรณ์เสริม)
 • สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆตามความต้องการ เช่น เซนเซอร์ สวิตช์ติดผนัง เป็นต้น หรือใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการเข้า-ออก
 • ติดตั้งฟรี (ในกรุงเทพและปริมณทล)
PAT ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อน รุ่น PSL-125
PAT ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อน รุ่น PSH-250-6600 (ราง 6.60) บานคู่
รองรับน้ำหนักประตูได้สูงสุด 300 กก. (บานเดี่ยว) และ 250+250 กก. (บานคู่)
 • เหมาะสำหรับประตูอัตโนมัติบานเลื่อนภายในขนาดใหญ่และใช้งานหนัก
 • สามารถติดตั้งกับทั้งประตูบานเดี่ยวและบานคู่
 • ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กำลังไฟ 24V DC แบบไร้แปรงถ่าน
 • สามารถใช้ฟังก์ชั่น interlock เพื่อเชื่อมต่อการเปิด-ปิดของประตู 2 บานให้สอดคล้องกัน
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคาร
 • สามารถเพิ่มแบตเตอรี่สำรองได้เพื่อให้ทำงานต่อเนื่องเมื่อไฟฟ้าดับ (อุุปกรณ์เสริม)
 • สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆตามความต้องการ เช่น เซนเซอร์ สวิตช์ติดผนัง เป็นต้น หรือใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการเข้า-ออก
 • ติดตั้งฟรี (ในกรุงเทพและปริมณทล)