ขอใบเสนอราคากลอนประตูดิจิตอล สำหรับโครงการ

       ขอใบเสนอราคา ระบุรุ่นของสินค้าที่ลูกค้าต้องการขอราคา จำนวนที่ต้องการ และชื่อ ที่อยู่ สำหรับออกใบเสนอราคาให้ครบถ้วน เพื่อสะดวกแก่การนำข้อมูลไปออกใบเสนอราคา
       เมื่อทางบริษัทได้รับคำขอใบเสนอราคามาแล้ว เจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อลูกค้าให้เร็วที่สุด ขอบคุณค่ะ