ราคาค่าติดตั้งและบริการกลุ่มสินค้า Digital door Lock / Automatic Door

Description / Product ค่าติดตั้ง / Unit หมายเหตุ/Remark
1. Digital Door Lock Lockhome
Rim Lock
(Ecoen , Inspire , Motion)
900 บาท / Unit - รวมเจาะและติดตั้งกลอนประตูดิจิตอล
- ฟรี! ค่าติดตั้งภายในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล
- ติดตั้งต่างจังหวัด มีค่าบริการตามระยะทาง
Glass Lock
(Lumien)
900 บาท / Unit - รวมเจาะและติดตั้งกลอนประตูดิจิตอล
- ฟรี! ค่าติดตั้งภายในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล
- ติดตั้งต่างจังหวัด มีค่าบริการตามระยะทาง
Mortise Lock
(Mortise , Mortise FG)
1,500 บาท / Unit - รวมเจาะและติดตั้งกลอนประตูดิจิตอล
- ฟรี! ค่าติดตั้งภายในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล
- ติดตั้งต่างจังหวัด มีค่าบริการตามระยะทาง
Push Pull
(Felice)
1,500 บาท / Unit - รวมเจาะและติดตั้งกลอนประตูดิจิตอล
- ฟรี! ค่าติดตั้งภายในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล
- ติดตั้งต่างจังหวัด มีค่าบริการตามระยะทาง
การเข้าบริการหลังหมดระยะการ
รับประกัน (2 ปี)
ค่าบริการ 500 บาท/ ครั้ง ค่าบริการสำหรับตรวจเช็คซ่อมแซมสินค้าหลังหมด ประกันภายหลัง 2 ปี
(ราคานี้ไม่รวม อะไหล่)
2. Digital Door Lock Ensure
Mortise Lock
( EN100-109)
1,500 บาท / Unit - รวมเจาะและติดตั้งกลอนประตูดิจิตอล
- ฟรี! ค่าติดตั้งภายในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล
- ติดตั้งต่างจังหวัด มีค่าบริการตามระยะทาง
การเข้าบริการหลังหมดระยะการรับประกัน (1 ปี) ค่าบริการ 500 บาท/ ครั้ง ค่าบริการสำหรับตรวจเช็คซ่อมแซมสินค้าหลังหมดประกันภายหลัง 1 ปี
(ราคานี้ไม่รวม อะไหล่)
3. Auto Door
Swing Door 9,000 บาท ไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์เสริมและไม่รวมงาน เดินสายไฟฟ้า ไม่รวมการยกขนย้ายบาน ประตู
Slide Door 8,500 บาท ไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์เสริมและไม่รวมงาน เดินสายไฟฟ้า ไม่รวมการยกขนย้ายบาน ประตู
ค่าสำรวจพื้นที่ในการติดตั้ง
( Site Survey)
ฟรีค่าบริการ ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล
4. Auto Gate
BFT 9,000 บาท ไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์เสริมและไม่รวมงาน เดินสายไฟฟ้า ไม่รวมการยกขนย้ายบาน ประตู
BSM 9,000 บาท ไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์เสริมและไม่รวมงาน เดินสายไฟฟ้า ไม่รวมการยกขนย้ายบาน ประตู
ROGER 9,000 บาท ไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์เสริมและไม่รวมงาน เดินสายไฟฟ้า ไม่รวมการยกขนย้ายบาน ประตู
DEA 9,000 บาท ไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์เสริมและไม่รวมงาน เดินสายไฟฟ้า ไม่รวมการยกขนย้ายบาน ประตู
ค่าสำรวจพื้นที่ในการติดตั้ง
( Site Survey)
1,000 บาท ฟรีค่าบริการ ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

Condition / เงื่อนไขการรับประกัน

1. รับประกันงานติดตั้ง 2 ปี สำหรับการติดตั้ง รับประกันโดย Lockhome นับตั้งแต่การเข้าติดตั้ง
  รับประกันติดตั้ง 1 ปี สำหรับการติดตั้ง รับประกันโดย Ensure shop นับตั้งแต่การเข้าติดตั้ง

2. ค่าบริการเริ่มต้นที่ 990 บาท ไม่รวมค่าอะไหล่. ฟรีค่าเดินทางเฉพาะกรุงเทพฯ, ปริมณฑล สำหรับพื้นที่นอกบริการคำนวณ ตามความเหมาะสม

3. การนัดเวลาติดตั้ง สามารถจองคิวติดตั้ง จัททร์ – เสาร์ เวลาทำการ 10.00 – 18.00 หากนอกเหนือเวลาทำงานมีค่าบริการเพิ่ม

4 ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการติดตั้ง ในวันจันทร์-เสาร์ เท่านั้น

5. ติดต่อแผนกบริการหลังการขาย โทรศัพท์ 0945508484 ในวันทำงานปกติ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00 – 18.00 น

6. ราคาค่าติดตั้งและบริการนี้มีผลบังคับใช้สำหรับงานขายปลีกเท่านั้น

7. สำหรับงานโครงการ/โรงแรม กรุณาติดต่อฝ่ายขายงาน https://lockhome.co.th/request-a-projectquote/