เกี่ยวกับการรับประกันสินค้า

ข้อบังคับสําหรับการชดเชยความเสียหายของลูกค้า

*หมายเหตุ: ระยะเวลาการรับประกันคือ 2 ปีหลังจากการซื้อ (อย่าลืมระบุวันที่ซื้อในการรับประกัน)

ข้อบังคับสําหรับการชดเชยความเสียหายของลูกค้า

*หมายเหตุ: ระยะเวลาการรับประกันคือ 2 ปีหลังจากการซื้อ (อย่าลืมระบุวันที่ซื้อในการรับประกัน)

Consumer

Compensation History

Within the compensation period

After the compensation period

Normal Usage Status

Breakdown occurs within 1 year after installation

Free Repair

Paid Repair

When the same error occurs twice

Free Repair

Paid Repair

If repair parts are not available

Product Exchange

Product exchange (by diminishing method of depreciation)

Consumer willful and negligent cases

When traveling due to user mistakes, such as incorrect battery replacement, immature input method, etc.

Paid Repair

Paid Repair

Replacement of consumables, such as batteries

Paid Repair

Paid Repair

Breakdown and damage caused by use other than the original purpose of the paid repair product in the event of willful and negligent use of the consumer

Paid Repair

Paid Repair

ค่าบริการประกอบด้วยผลรวมของค่าธรรมเนียมชิ้นส่วนและค่าซ่อมการเดินทางและการกําหนดค่าธรรมเนียมแต่ละรายการมีดังนี้
ค่าบริการ = ค่าอะไหล่ + ค่าซ่อม (ชั่วโมงซ่อม)

ในกรณีที่ประสิทธิภาพหรือการทำงานล้มเหลวจากการใช้งานปกติในช่วงระยะเวลารับประกันสินค้า (ภายในสองปี)

เมื่อพ้นระยะเวลารับประกันสินค้าและระหว่างระยะเวลาซ่อมฟรี กรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ที่บริษัทกำหนด

  • คำขอบริการเนื่องจากรหัสผ่านหาย (คีย์หาย)
  • สอบถามนอกสถานที่และแจ้งซ่อม
  • การทำงานที่ผิดปกติจากการติดตั้งโดยตรงกับผู้บริโภค
  • ขอให้ตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่องใด ๆ ของสินค้าโดยไม่มีข้อบกพร่องที่ชัดเจนหรือไม่
  • ใส่แบตเตอรี่ไม่ดี / ทำงานไม่ดีเนื่องจากใช้แบตเตอรี่ไม่ดี
  • แตกหักเนื่องจากการกระทบกระเทือนภายนอก
  • การทำงานไม่ดีและคุณภาพผิดปกติเนื่องจากการใช้สารเคมี
  • ครอบคลุมการแตกหักระหว่างการเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยผู้บริโภค
  • ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
  • คำขอติดตั้งใหม่เนื่องจากการติดตั้งไม่ดี (แก้ไขตำแหน่งด้านหน้า)

ค่าชิ้นส่วนหมายถึงราคาชิ้นส่วนที่จำเป็นในการเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ (ราคาชิ้นส่วนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%)

ค่าซ่อมแซมการเดินทางใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องชำระเงินค่าซ่อมและอ้างอิงผลรวมของค่าเดินทางที่กำหนดเป็นค่าธรรมเนียมทางเทคนิคโดยพิจารณาจากความยากง่ายในการซ่อม (เวลา) ที่จำเป็นในการซ่อมผลิตภัณฑ์